Thứ Năm, 16-05-2024 | 00:00

QUYẾT ĐỊNH MGHP HKII NH 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH SINH VIÊN ĐƯỢC MGHP HKII NĂM HỌC 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí HKII năm học 2023 - 2024 theo quyết đinh đính kèm. Sinh viên theo dõi để được hưởng các quyền lợi nhé.

Trân trọng!