Thứ Hai, 01-05-2023 | 00:00

TCXH ĐỢT 1 NĂM 2023

TCXH ĐỢT 1 NĂM 2023

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận TCXH Đợt 1 năm 2023 gồm 3 file, TCXH chung gồm dân tộc thiểu sổ, mồ côi cha mẹ và xóa đói giảm nghèo xem tại đây. Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo xem tại đây. Phần hường cho sinh viên diện TCXH có Xếp loại thi đua HK1 năm học 2022-2023 đạt từ Khá trở lên xem tại đây

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank đúng tên mình để nhà trường tiến hành chuyển học bổng qua tài khoản. Quá thời hạn nhà trường sẽ chi trả học bổng cho sinh viên vào học kỳ tiếp theo.

Trân trọng!