Thứ Ba, 02-01-2024 | 15:43

TCXH ĐỢT 2 NĂM 2023 CÁC KHÓA 2021-2024, 2022-2025, 2023-2026

TCXH ĐỢT 2 NĂM 2023 Đối với khóa học 20121-2024, 2022-2025, 2023-2026

  • Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận TCXH Đợt 2 năm 2023 Đối với khóa học 20121-2024, 2022-2025, 2023-2026 như sau:

  • 1/ TCXH chung gồm dân tộc thiểu sổ, mồ côi cha mẹ và xóa đói giảm nghèo xem tại đây.

  • 2/ Chi hỗ trợ chi phí học tập HK I, năm học 2023-2024 Đối với sinh viên là người dân tộc thiều số Theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTG ngày 11/11/2013 của Chính phủ xem tại đây.

  • Nhà trường sẽ chi trả TCXH  theo hình thức chuyển khoản thông qua ngân hàng vietinbank, sinh viên vui lòng kiểm tra lại STK cá nhân và phản hồi để nhà trường điều chỉnh (nếu có) và tiến hành các thủ tục tiếp theo. 
  • Trân Trọng!