Thứ Sáu, 13-07-2018 | 14:13

HỌC BỔNG HKII 2017 -2018 KHÓA RA TRƯỜNG

Học sinh trung cấp khóa học 2016 - 2018 và sinh viên cao đẳng khóa học 2015 - 2018 xem học bổng KKHT và TCXH ở đây nhé. Ngày nhận bằng HSSV cầm thẻ Sv đến phòng Kế hoạch tài chính để nhận tiền học bổng nhé.

Học bổng KKHT

Học bổng TCXH