Thứ Ba, 12-11-2019 | 16:12

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC TUẦN LẼ CÔNG DÂN HSSV NGÀY 16/11/2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học Tuần lễ công dân HSSV ngày 16/11/2019

       Vì lý do lịch học Tuần lễ công dân HSSV trùng thời gian tổ chức việc diễn tập phòng thủ, diễn tập xử lý tình huống phức tạp về ANTT trên địa bàn phường Phước Long B năm 2019 (địa điểm diễn tập tại CS2). Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm 2 trình độ cao đẳng được nghỉ học Tuần lễ công dân HSSV vào ngày 16/11/2019. Chi tiết trong thông báo đính kèm.

       Trân trọng./.

       Thongbaonghihoc16/11/2019