Thứ Hai, 07-12-2015 | 15:38

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP DẠY TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG BẬC MẦM NON KHU VỰC PHÍA NAM

   Vào ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường E6, E7, E8 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. HCM đã diễn ra chương trình tập huấn cho giáo sinh mầm non về phương pháp dạy tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bậc mầm non khu vực phía Nam.

   Trong chương trình tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày những chuyên đề như: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Những vấn đề cơ bản về năng lượng và sử dụng năng lượng; Phương pháp giảng dạy tích hợp các nội dung giáo dục năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Hướng dẫn soạn giáo án tích hợp các nội dung và sử dụng phương pháp dạy học tích hợp nhằm giáo dục trẻ mầm non sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

   Nhóm tác giả thực hiện dự án gồm: TS. Nguyễn Thị Kim Anh (Chủ biên); ThS. Nguyễn Hữu Long; ThS. Hồ Thị Tường Vân; ThS. Lê Thị Tâm. Dự án được triển khai để thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với nhiệm vụ mà trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. HCM được giao là: "Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo sinh mầm non về phương pháp dạy tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bậc mầm non khu vực phía Nam".

Thông qua đợt tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày, hướng dẫn và giúp cho giáo sinh mầm non hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như hiểu biết về đặc điểm phát triển nhận thức, đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non. Từ đó giáo sinh sẽ có được những kĩ năng vận dụng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ sở khoa học trong giáo dục trẻ mầm non sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng như hiểu biết cụ thể hơn về các khái niệm cơ bản như: năng lượng, tiết kiệm, hiệu quả, giáo dục năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Những kĩ năng sẽ giúp ích cho giáo sinh mầm non thiết kế được hoạt động tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào việc thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non… Bên cạnh đó, các báo viên đã giải đáp những thắc mắc, những phản hồi từ phía giáo sinh mầm non về những nội dung mà các em còn chưa hiểu rõ cũng như những khó khăn của các em trong quá trình áp dụng kĩ năng, phương pháp dạy học tích hợp.

  Chương trình tập huấn rất cần thiết và bổ ích đối với giáo sinh mầm non, nhất là đã cung cấp những hiểu biết cơ bản về tích hợp, dạy học tích hợp, đặc điểm của dạy học tích hợp, vai trò của dạy học tích hợp trong giáo dục nói chung và trong giáo dục mầm non nói riêng; giúp ích cho việc tổ chức quá trình dạy học tích hợp các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên năng lượng. Đồng thời, khi tham gia tập huấn, các giáo sinh mầm non còn thực hiện phiếu khảo sát trước và sau khi tham gia tập huấn, điều này đã góp phần đánh giá tính hiệu quả và mức độ phù hợp của các phương pháp giáo dục tích hợp nội dung giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đối với giáo sinh mầm non. 

Những hình ảnh của chương trình tập huấn:

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề:

 

 

 

 

 

 Sinh viên thảo luận, hoạt động nhóm:

 

 

 

 

 

 

                                                                  Tin và hình ảnh: P.CTCT - HSSV.