Thứ Hai, 24-12-2012 | 00:00

Tổ chức kiểm tra, đánh giá và tư vấn hoạt động 9001:2008 của nhà trường

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo ISO, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng với Tổ chức tư vấn chất lượng IQC đã tổ chức kiểm tra và đánh giá các hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của các khoa, bộ môn và các phòng ban chức năng của Nhà trường từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2012.

Theo đó, Hội đồng đánh giá có TS. Vương Lập Bình – Giám đốc Trung tâm chất lượng Quốc tế (IQC), TS. Nguyễn Thị Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Lê Thanh Phong – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thư ký ISO và đại diện các đơn vị có liên quan.

Tổ chức kiểm tra đánh giá iso

TS. Vương Lập Bình (đứng) tổng kết các nội dung đã đánh giá, kiểm tra ngày 14/12/2012

Nội dung kiểm tra, đánh giá và tư vấn tập trung vào các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, kết quả, minh chứng của việc triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Quy trình và việc tổ chức thực hiện quy trình; kết quả, minh chứng của việc triển khai thực hiện các quy trình tại đơn vị; Minh chứng của việc tổ chức khắc phục những điểm không phù hợp theo kết luận của đợt đánh giá nội bộ tháng 6/2012 và kết luận của đợt đánh giá giám sát tháng 7/2012 (Tổ chức chất lượng BSI – Vương Quốc Anh.

 

Tin và hình ảnh: Cao Văn Thống (P.CTCT-HSSV)