Thứ Ba, 15-01-2019 | 10:10

THÔNG BÁO: ĐIỂM THI KẾT THÚC TUẦN LỄ CÔNG DÂN SINH VIÊN VÀ TUẦN LỄ CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018-2019

ĐIỂM THI KẾT THÚC TUẦN LỄ CÔNG DÂN SINH VIÊN VÀ TUẦN LỄ CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2018-2019

       Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên về điểm thi kết thúc tuần lễ công dân học sinh, sinh viên (đối với HSSV năm 1) và điểm thi kết thúc tuần lễ chính trị đầu năm (đối với SV năm 2), như sau:

       1. Điểm kết thúc tuần lễ công dân HSSV (đối với HSSV năm 1)

       Lớp 31A

       Lớp 31B

       Lớp 31C

       Lớp 31D

       Lớp 31E

       Lớp 31G

       Lớp Nhạc 19

       Lớp Mỹ thuật 19

       Lớp GDĐB15

       Lớp Tiếng Anh 8

       Lớp GDCD8

       Lớp CTXH6

       Lớp KTGĐ10

       Phòng thi lại 01

       Phòng thi lại 02

       Phòng thi lại GDĐB13

       2. Điểm thi kết thúc tuần lễ chính trị đầu năm (đối với sinh viên năm 2)

       Lớp 30A

       Lớp 30B

       Lớp 30C

       Lớp 30D

       Lớp 30E

       Lớp 30G

       Lớp Nhạc 18

       Lớp Mỹ thuật 18

       Lớp GDĐB14

       Lớp Tiếng Anh 7

       Lớp GDCD7

       Lớp CTXH5

       Lớp KTGĐ9

       Trân trọng./.