Thứ Năm, 06-06-2013 | 11:14

Chuẩn đầu ra của sinh viên khoa Giáo dục đặc biệt

CHUN ĐU RA

ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG CĐSP TW TPHCM

NGÀNH: GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT - SPECIAL EDUCATION

Năng lực:

- Kiến thức:

 • Nhận thức đúng đắn các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Trình bày và giải thích các đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non
 • Nắm vững các nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức chăm sóc và thực hiện chương trình can thiệp sớm tại các cơ sở chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.

- Kỹ năng:

 • Quan sát, phát hiện các rối loạntâm sinh lý của trẻ khuyết tật mầm non.
 • Xây dựng kế hoạch can thiệp cho trẻ khuyết tật mầm non.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật mầm non.
 • Đánh giá kết quả chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật mầm non.
 • Tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non.
 • Phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật mầm non.
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc trong nhóm đa chức năng.
 • Sử dụng các thiết bị hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của học sinh khuyết tật lứa tuổi mầm non.
 • Giao tiếp và ứng xử sư phạm.
 • Sử dụng tiếng Anh trình độ B hoặc TOEIC 300.
 • Tin học trình độ A (sử dụng một số phần mềm như: Microsoft Office, CorelDraw hoặc Photoshop).
 • Thiết kế bài giảng ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học trẻ khuyết tật.

- Thái độ:

 • Yêu nước, có ý thức trách nhiệm công dân.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và pháp luật của nhà nước.
 • Đoàn kết, có ý thức phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật.
 • Có ý thức tự học, tự hoàn thiện theo yêu cầu ngày càng cao của nghề.
 • Kiên trì, tôn trọng và đồng cảm với gia đình và thương yêu trẻ khuyết tật.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Giáo viên giáo dục đặc biệt làm việc tại các trường mầm non hòa nhập hoặc các trường chuyên biệt.
 • Tuyên truyền viên giáo dục trẻ khuyết tật ở các địa phương.
 • Hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật tại gia đình.
 • Tình nguyện viên tại các tổ chức, cơ sở chăm sóc y tế và giáo dục trẻ khuyết tật.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học thêm và được cấp bằng các ngành đào tạo khác trong trường.
 • Đủ điều kiện tiếp tục học Đại học sư phạm ngành Giáo dục đặc biệt.