Thứ Năm, 06-06-2013 | 11:31

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2012-2013

 

TT

Tên đề tài

GVHD

SV thực hiện

Kết quả dự thi cấp trường

1

Nghiên cứu trò chơi phát triển giao tiếp cho trẻ tự kỷ 4-5 tuổi trên địa bàn Tp. HCM

Trần Thanh Toàn

Duyên, Phạm Thúy, Nguyễn Thúy, Vân, Vy

Giải khuyến khích

2

Xây dựng trò chơi phát triển kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ khiếm thị 5-6 tuổi

Kim Anh

Nhật, Yến, Vân

Giải khuyến khích

3

Xây dựng trò chơi phát triển kỹ năng đọc chữ Braille cho trẻ khiếm thị 5-6 tuổi

Phan Thủy

Duy Tâm

Luyên, Hương, Ngọc, Xuân

Giải nhất

4

Xây dựng trò chơi phát triển khả năng định hướng di chuyễn cho trẻ khiếm thị 5-6 tuổi

Phan Thủy

Ngọc Dương

Thảo, Khương, Tiên, Vân

Giải ba