Thứ Ba, 19-11-2013 | 11:00

Tài liệu tham khảo giáo dục hòa nhập

Một bộ sách hay về giáo dục hòa nhập với 4 nội dung hướng dẫn khác nhau: Policy, Curriculum, Materials, methodology.

Vui lòng tải nội dung tại đây!