Thứ Hai, 10-01-2022 | 00:00

Phòng Đào tạo, Khoa Học & Hợp Tác Quốc Tế

 

Nhân sự P. ĐT, KH&HTQT

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến - Trưởng Phòng

Văn phòng  Lầu 1 Dãy nhà Văn phòng - số 182 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM
Điện thoại 028.3839464
Website :http://www.cdsptw-tphcm.vn/48
Email

qlkh@ncehcm.edu.vn