Thứ Ba, 10-08-2021 | 19:20

Tháng hành động Vì Môi Trường hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG
CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY
MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC
NĂM 2021


1. Sống hài hoà với thiên nhiên – Bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu.
3. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế.
4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học.
5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng
một lần và túi nilon khó phân huỷ.
7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.
8. Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống.
9. Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta.
10. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

1. Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (vui lòng xem chi tiết tại đây!)

2. Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại (vui lòng xem chi tiết tại đây!)

3. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (vui lòng xem chi tiết tại đây!)