Thứ Ba, 27-07-2021 | 15:13

Danh mục nhiệm vụ KHCN đưa ra thực hiện và nghiệm thu hàng năm

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN ĐƯA RA THỰC HIỆN VÀ NGHIỆM THU HÀNG NĂM (TỪ 2015 ĐẾN NAY)

                                                                                                                                 

Số TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Mô tả tóm tắt

Sản phẩm

Tình trạng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo sinh mầm non về phương pháp dạy học tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bậc mầm non khu vực phía Nam

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường

2015

Xây dựng hệ thống tài liệu và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo sinh mầm non về tích hợp dạy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01 kỷ yếu hội thảo khoa học
01 Tài liệu tập huấn hướng dẫn giáo sinh mầm non về phương pháp dạy tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.
Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

2

Xây dựng hoạt động phát triển năng lực hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Đề tài KHCN cấp bộ

2016-2017

Xây dựng hệ thống các hoạt động để phát triển năng lực hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật

7 chuyên đề
1 bài báo đăng tạp chí trong nước
Đào tạo 1 thạc sĩ

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

3

Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên cao đẳng ngành Công tác xã hội

TS. Nguyễn Hữu Long

Đề tài KHCN cấp bộ

2017-2018

Xây dựng các tiêu chí đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên ngành công tác xã hội từ đó có phương hướng đào tạo phù hợp

01 sách tham khảo
Đào tạo 1 thạc sĩ
1 báo cáo phân tích
1 bản đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề của sinh viên cao đẳng ngành công tác xã hội
1 bài báo đăng tạp chí

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

4

Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Đề tài KHCN cấp bộ

2018-2019

Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
01 sách chuyên khảo
01 tài liệ hướng dẫn phụ huynh và giáo viên mầm non có rối loạn phổ tự kỷ
01 hệ thống giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

5

Xây dựng chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dành cho giáo viên mầm non

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Đề tài KHCN cấp bộ

2021-2022

Tìm hiểu thực trạng, xây dựng chương trình, hệ thống học liệu điện tử dành cho giáo viên mầm non để giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

01 bài báo quốc tế
02 bài báo trong nước
01 sách tham khảo được xuất bản
Đào tạo 01 thạc sĩ
01 chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dành cho giáo viên mầm non
Hệ thống học liệu điện tử minh họa sử dụng trong chương trình
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy nội dung và phương pháp giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dành cho giáo viên mầm non

Đang thực hiện

 

6

Đối sánh chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Đặc biệt hệ chính quy của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Đinh Văn Thạch

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2015

Tìm hiểu thực trạng, xây dựng các tiêu chí đối sánh đầu ra của ngành giáo dục đặc biệt hệ chính quy từ đó có hướng đào tạo phù hợp

Bản đồ mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt hệ chính quy.
Phiếu khảo sát ITU
Bảng xác định mức độ liên hệ của các học phần trong chương trình đào tạo.
Bài tập Black box
Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

7

Kỹ năng nhận biết hành vi bạo lực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Mai Hiền Lê

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2015

Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của kỹ năng nhận biết hành vi bạo lực, các biểu hiện của kỹ năng nhận biết hành vi bạo lực, làm rõ thực trạng, nguyên nhân thực trạng của kỹ năng nhận biết hành vi bạo lực của trẻ 5-6 tuổi

Bộ bài tập đánh giá kỹ năng nhận biết hành vi bạo lực.
Bộ tiêu chí đánh giá kỹ năng nhận biết hành vi bạo lực.
Báo cáo toàn văn.
Bài báo khoa học.

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

8

Đặc điểm tri giác cường độ âm thanh của trẻ khiếm thính

CN. Nguyễn Thị Chung

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2015

Hệ thống hóa lý luận về đặc điểm tri giác cường độ âm thanh của trẻ khiếm thính mà các nghiên cứu trước đã trình bày và kiểm chứng những lý luận đó

Tài liệu về đặc tri giác cường độ âm thanh của trẻ khiếm thính
Báo cáo tổng thuật tài liệu

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

9

Xây dựng chương trình phát triển quan hệ bạn bè tích cực của trẻ 5-6 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng liệu pháp nghệ thuật (Art therapy)

TS. Nguyễn Minh Anh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2015

Xây dựng chương trình can thiệp tâm lý nhằm phát triển quan hệ bạn bè tích cực của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng liệu pháp Nghệ thuật

Chương trình phát triển quan hệ bạn bè của trẻ 5-6 tuổi và phương pháp phát triển quan hệ bạn bè tích cực của trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

10

Thiết kế trò chơi kể chuyện sáng tạo theo tranh trên máy tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2016

Nghiên cứu cơ sở lí luận, tìm hiểu thực trạng và thiết kế một số trò chơi trò chơi kể chuyện sáng tạo theo tranh trên máy tính cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

CD tuyển tập các trò chơi kể chuyện sáng tạo theo tranh trên máy tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

11

Xây dựng hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên phương pháp dạy học theo dự án

ThS. Hồ Thị Tường Vân

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2016

Xây dựng các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ 5 – 6 tuổi dựa trên phương pháp dạy học theo dự án.

Các hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển nhận thức dựa trên phương pháp dạy học theo dự án cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

12

Kỹ năng ứng phó với khó khăn trong tự học các môn xã hội của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Hữu Long

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2016

Hệ thống các biện pháp giúp sinh viên năm thứ nhất tự học

 

1 chuyên đề

Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

13

Thực trạng sử dụng Tiếng Việt của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2016

Nghiên cứu cơ sở lí luận về ngôn ngữ: từ vựng, ngữ pháp, văn bản…trong tiếng Việt nhằm phục vụ cho đề tài, xác định các chuẩn tiếng Việt làm cơ sở nghiên cứu thực trạng. Nghiên cứu thực trạng sử dụng ngôn ngữ trong thực hành tiếng Việt của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

1 chuyên đề

Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

14

Đánh giá chức năng thị giác cho trẻ khiếm thị trong gia đình và cơ sở giáo dục

ThS. Phan Thị Thủy

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2016

Hệ thống lý luận về phương pháp đánh giá thị giác chức năng của trẻ khiếm thị tại Việt Nam và trên thế giới đồng thời kiểm chứng hiệu quả của các phương pháp trên một nhóm trẻ khiếm thị bằng thực nghiệm.

Bảng tổng hợp và so sánh các phương pháp đánh giá thị giác chức năng của trẻ nhìn kém
Bài báo đăng tập san của trường
Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

15

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Lê Thanh Phong

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2017

Hệ thống và xác định cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên (các khái niệm công cụ, nội dung về phát triển đội ngũ giảng viên, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên…). Khảo sát thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh về số lượng, chất lượng, đào tạo…; tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tạp chí trong nước

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

16

Thực trạng dạy học các học phần lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

TS. An Thị Ngọc Trinh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2017

Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề, từ đó làm rõ thực trạng của việc dạy học các học phần LLCT ở trường CĐSPTW TPHCM. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy chất lượng dạy học các học phần này trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM.

1 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tạp chí trường đại học sư phạm
Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

17

Tình huống dạy học phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4-5 tuổi

ThS. Hứa Thị Lan Anh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2017

Xây dựng và thử nghiệm 10 tình huống nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non.

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tạp chí Giáo dục mầm non

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

18

Xung đột tâm lý trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2017

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng xung đột tâm lý trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế các XĐTL đó giúp các trẻ tham gia hiệu quả vào quan hệ với bạn nói chung và trong hoạt động vui chơi nói riêng. Bước đầu hình thành kỹ năng phối hợp cùng nhau  khi chơi với bạn trong hoạt động chung

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

19

Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên năm 2 ngành Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Tô Nhi A

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2017

Hệ thống hóa và xác định những vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng và kỹ năng thực hành nghề của sinh viên giáo dục mầm non: khái niệm, cấu trúc, cơ chế hình thành và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng thực hành nghề. Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành nghề của sinh viên giáo dục mầm non.

Đề xuất các biện pháp tâm lý sư phạm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên giáo dục mầm non.

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

20

Biện pháp tổ chức giờ học giáo dục thể chất nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Văn Hạnh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2018

Tìm hiểu thực trạng phát triển kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên

Xây dựng các biện pháp tổ chức giờ học giáo dục thể chất nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp tổ chức giờ học giáo dục thể chất nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tập san cua nhà trường

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

21

Kỹ năng công tác xã hội cá nhân trong thực hành nghề của sinh viên cao đẳng ngành Công tác xã hội

ThS. Cao Thị Hồng Nhung

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2018

Hệ thống cơ sở lý luận về kỹ năng công tác xã hội cá nhân. Khảo sát thực trạng (cơ sở thực tiễn) về kỹ năng công tác xã hội cá nhân trong hoạt động thực hành nghề của sinh viên trường CĐSPTW TP.HCM tại một số cơ sở xã hội.

Đề xuất một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác xã hội cá nhân của sinh viên ngành công tác xã hội, trường CĐSPTW TP.HCM trong thực hành nghề.

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tập san cua nhà trường

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

22

Thực trạng tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

ThS. Nguyễn Thị Phương Anh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2018

Đề tài đề xuất và thử nghiệm các biện pháp để tổ chức học động học cho trẻ 5-6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm đúng các tiêu chí đánh giá theo yêu cầu của Vụ GDMN.

01 Chuyên đề

01 Bài báo đăng tạp chí trong nước

Báo cáo tổng kết

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

23

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2019

Khảo sát thực trạng về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM để tìm ra nguyên nhân và hạn chế, từ đó đề xuất các biện pháp thiết thực cho hoạt động này.

1 chuyên đề

Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

24

Thực trạng kỹ năng hợp tác trong học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Mai Hiền Lê

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2019

Xác định các thành phần cấu trúc, mức độ hợp tác trong học tập và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng hợp tác trong học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng này cho  sinh viên.

1 chuyên đề

Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

25

Thiết kế trò chơi vận động rèn luyện kỹ năng đi, chạy cho trẻ 24-36 tháng

ThS. Nguyễn Thị Yến Linh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2019

Thiết kế trò chơi vận động rèn luyện kỹ năng đi, chạy cho trẻ 24- 36 tháng tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

1 chuyên đề

Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

26

Biện pháp hướng dẫn phụ huynh đọc sách tương tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng

ThS. Hứa Thị Lan Anh

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2020

Xây dựng các biện pháp để hướng dẫn phụ huynh đọc sách tương tác với trẻ 24-36 tháng

1 chuyên đề

Bài báo đăng tập san của nhà trường

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

27

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Thị Diễm My

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2020

Mô tả lại thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong nhà trường.

1 chuyên đề

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

28

Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm non Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Phạm Thị Lệ Xuân

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2021

Khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non Quận 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xác định nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

1 chuyên đề

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

29

Xây dựng quy trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật có rối loạn nhận thức cảm tính ở độ tuổi mẫu giáo

ThS. Trần Thanh Toàn

Đề tài KHCN cấp cơ sở

2021

Xây dựng quy trình can thiệp cho trẻ rối loạn xử lý giác quan từ phát hiện sớm, sàng lọc, phân loại rối loạn xử lý giác quan, thiết kế hoạt động can thiệp, đánh giá hiệu quả can thiệp nhằm giúp trẻ tham gia học tập, vui chơi, sinh hoạt tốt hơn.

1 chuyên đề

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

Báo cáo toàn văn

Đang thực hiện

Chuẩn bị nghiệm thu chuyên đề

30

Thực trạng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Hiền

KHCN cấp cơ sở

2021

Tìm hiểu thực trạng, đề ra các biện pháp để giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

1 chuyên đề

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

Báo cáo toàn văn

Đã nghiệm thu và thanh lý

 

31

Thực trạng tổ chức trò chơi vận động phát triển kỹ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Văn Hạnh

KHCN cấp cơ sở

2022

Hệ thống một số cơ sở lý luận về trò chơi vận động và kỹ năng vận động cơ bản của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi.

Quan sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển kỹ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

1 chuyên đề

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

Báo cáo toàn văn

Đang thực hiện

Chuẩn bị kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài (tháng 9/2022