Thứ Sáu, 10-11-2023 | 15:17

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh có 04 nhóm sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học với 03 giảng viên tham gia hướng dẫn. Cụ thể như sau: 

Stt

Họ và tên sinh viên

Lớp

Tên đề tài

GVHD

1

- Nguyễn Thị Thanh Trúc

-  Nguyễn Minh Ái

-  Nguyễn Ngọc Thùy Linh

K35M01

Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ 4-5 tuổi thông qua trò chơi vận động ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Trần Văn Hạnh

2

- Trần Thị Liên

- Nguyễn Lê Thanh Thảo

- Nguyễn Thị Thu Thanh

- Nguyễn Ngọc Thảo Vy

K35M06

Thiết kế một số trò chơi kể chuyện sáng tạo theo tranh cho trẻ 5-6 tuổi.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

3

- Chu Châu Lan Anh

- Hồ Ngọc Bảo

- Nguyễn Hồng Kim Ngân

- Hồ Phạm Bảo Trân

- Ngô Ngọc Nguyên Trang

K35M05

Quản lý hành vi thách thức trẻ có nhu cầu đặc biệt học hòa nhập trong trường mầm non.

ThS. Trần Thanh Toàn

4

- Nguyễn Thanh Hằng

- Mai Thị Thanh Hiền

- Trần Thị Yến Nhi

K35M11

Phát hiện sớm, sàng lọc trẻ có nhu cầu đặc biệt.

ThS. Trần Thanh Toàn

(Tổng cộng có 04 đề tài, 03 GVHD, 15 sinh viên)

Dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy/Cô giảng viên, các nhóm sinh viên sẽ tiến hành viết đề cương nghiên cứu. Mẫu đề cương nghiên cứu vui lòng tải tại đây.