Thứ Tư, 13-12-2023 | 13:57

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÃ SỐ ĐA33-2023-CM3-01 THUỘC ĐỀ ÁN 33 - NĂM 2023

Vào lúc 8h00 Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu số 01 Xây dựng mô hình về tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành thuộc Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2023.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu mã số ĐA33-2023-CM3-01 thuộc Đề án 33 - Năm 2023 (Từ trái sang: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - UV, TK; ThS. Hồ Thị Tường Vân - UV; TS. Trần Thị Phương - PB1; ThS. Phùng Duy Hoàng Yến - Chủ tịch; TS. Phạm Thu Hương - PB2)

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng mô hình về tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng cơ sở lý luận và  và thực tiễn  về xây dựng mô hình tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành. Từ đó tiến hành xây dựng mô hình về tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành.

ThS. Nguyễn Thị Phương Anh - Chủ nhiệm nhiệm vụ 01 báo cáo kết quả nghiên cứu nhiệm vụ

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hà - Thành viên chính nhóm nghiên cứu trình bày các sản phẩm của nhiệm vụ

Theo đó, nhiệm vụ đã đưa ra 02 sản phẩm gồm: Báo cáo phân tích và đánh giá thực trạng về tự chủ chương trình trong hệ thống trường mầm non thực hành và mô hình tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành theo thuyết minh nhiệm vụ đã được duyệt.

Toàn cảnh buổi hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ ĐA33-2023-CM3-01

 

Ảnh&Bài: P.ĐT, KH&HTQT