Thứ Hai, 04-03-2013 | 12:20

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIẾNG ANH VỚI CHUYÊN GIA ÚC - DAVID ARMSTRONG

Phòng QLKH&HTQT kính báo Lịch tập huấn tiếng Anh cho Cán bộ trường CĐSPTW TPHCM. Cụ thể như sau:
        1. Thời gian: Sáng: 8h30 - 11h00, chiều: 13h30 - 16h00 các ngày thứ 2 và thứ 6, bắt đầu từ ngày 9/4 đến hết ngày 27/4/2012.
        2. Địa điểm: Phòng họp E 3
        3. Thành phần tham dự: Cán bộ chủ chốt (Trưởng, phó các đơn vị, các tổ trưởng chuyên môn...), tuy nhiên các Giảng viên, nhân viên phòng ban quan tâm cũng có thể tham gia.        4. Giáo viên: David Armstrong (Chuyên gia Úc).
     Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Cao Thị Hồng Nhung - P. QLKH&HTQT, địa chỉ mail: phongkhoahoc_cdsptw@yahoo.com, hoặc hongnhungct05@yahoo.com.vn
        Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý đơn vị!
                                                                                      Phòng QLKH&HTQT