Thứ Sáu, 22-03-2024 | 09:45

Tọa đàm khoa học

VẬN DỤNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT ĐỂ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM GIỮA TRƯỜNG SƯ PHẠM VỚI TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HÀNH THỰC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Một trong những nhiệm vụ thuộc đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" là hình thành mạng lưới liên kết trường mầm non thực hành sư phạm để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Như đã biết, quá trình thực hành thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giúp người học, cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội với phương châm "Học đi đôi với hành, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn". Bên cạnh đó, liên kết giữa trường đại học, cao đẳng và đơn vị tư nhân là xu hướng phổ biến trên thế giới và được đánh giá là rất quan trọng trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên từ nhà trường. Chính vì lẽ đó, việc mở rộng mạng lưới trường mầm non ngoài công lập để sinh viên thực hành thực tập là điều cần thiết tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong bối cảnh hiện nay.

Sáng ngày 22/3/2024, Nhóm thực hiện nhiệm vụ "Vận hành mô hình liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non ngoài công lập trong việc tổ chức thực hành thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non năm học 2024-2025 (đảm bảo chuẩn đầu ra sản phẩm của nhiệm vụ số 18 được giao tại Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019)" (MS: ĐA33-2024-CM3-03) do TS. Lê Thanh Phong - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ nhiệm đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học "Vận dụng mô hình liên kết để vận hành thử nghiệm giữa trường mầm non ngoài công lập trong việc tổ chức thực hành thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng". Tọa đàm được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan (nhà quản lý, chuyên gia giáo dục, lãnh đạo các cơ sở thực tập, giảng viên, giáo viên mầm non,...) về mô hình liên kết để vận hành thử nghiệm giữa trường sư phạm với trường mầm non ngoài công lập trong việc tổ chức thực hành, thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Theo đó, nhóm thực hiện và khách mời đã có những thảo luận để xác định những mô hình liên kết để vận hành thử nghiệm giữa trường sư phạm với trường mầm non ngoài công lập trong việc tổ chức thực hành thực tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

Tin&ảnh: P.ĐTKH