Thứ Hai, 06-07-2020 | 09:49

Bảng danh sách tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ từ năm 2018-2020

DANH SÁCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỪ NĂM 2018-2020

STT

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI

KINH PHÍ

THỰC HIỆN

TÌNH TRẠNG ĐỀ TÀI

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

250 triệu

Đã nghiệm thu cơ sở đang chờ quyết định nghiệm thu cấp bộ

1

ThS. Lê Thị Thảo Trang

Văn hóa ứng xử của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

30 triệu đồng

Đã thanh lý đề tài và thu hồi kinh phí

2

ThS. Cao Văn Thống

Thực trạng công tác cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

30 triệu đồng

Đã thanh lý đề tài và thu hồi kinh phí

3

ThS. Trần Văn Hạnh

Biện pháp tổ chức giờ học giáo dục thể chất nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

30 triệu đồng

Đã nghiệm thu

4

ThS. Cao Thị Hồng Nhung

Kỹ năng công tác xã hội cá nhân trong thực hành nghề của sinh viên cao đẳng ngành Công tác xã hội

30 triệu đồng

Đã nghiệm thu

5

ThS. Nguyễn Thị Phương Anh

Thực trạng tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

30 triệu đồng

Đã nghiệm thu

6

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến

Hành vi tự phục vụ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi

30 triệu đồng

Đã dừng đề tài

7

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

30 triệu đồng

Đã nghiệm thu

8

TS. Mai Hiền Lê

Thực trạng kỹ năng hợp tác trong học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

30 triệu đồng

Đã nghiệm thu

9

ThS. Nguyễn Thị Yến Linh

Thiết kế trò chơi vận động rèn luyện kỹ năng đi, chạy cho trẻ 24-36 tháng

30 triệu đồng

Đã nghiệm thu

10

ThS. Hứa Thị Lan Anh

Biện pháp hướng dẫn phụ huynh đọc sách tương tác nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng

30 triệu đồng

Đang thực hiện

11

ThS. Phan Thị Kim Liên

Nhu cầu của nhà tuyển dụng về kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân ngành Công tác xã hội trình độ cao đẳng

30 triệu đồng

Đang thực hiện

12

ThS. Trần Thị Diễm My

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

30 triệu đồng

Đang thực hiện