Thứ Năm, 13-07-2023 | 10:00

Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 33, năm 2023

STT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng mô hình về tự chủ chương trình trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành/Mã số: ĐA33-2023-CM3-01

ThS. Nguyễn Thị Phương Anh

Tháng 11/2023

2

Xây dựng mô hình dạy học tiên tiến đáp ứng sự đổi mới đa dạng trong mạng lưới liên kết trường mầm non để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm/ Mã số: ĐA33-2023-CM3-02

ThS. Phạm Thảo Thùy Trân

Tháng 10/2023

3

Khảo sát thực trạng và đề xuất cơ chế chính sách nhằm phát triển mạng lưới trường mầm non liên kết tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên/ Mã số: ĐA33-2023-CM3-03

ThS. Nguyễn Thị Thu Lương

Tháng 11/2023