Thứ Sáu, 26-10-2018 | 00:00

Tập huấn "Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ"

Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh, những người có quan tâm về giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ, đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Trong 05 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa Tập huấn "Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ". Trong đó gồm có khóa tập huấn cho phụ huynh (ngày 20, 21) và khóa tập huấn dành cho giáo viên (ngày 22,23,24) với các báo cáo viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực can thiệp sớm như: BS. Phan Thiệu Xuân Giang, TS. Layne M.Pethick, PGS.TS. Edmund.G.Haddad.

TS.TS. Layne M.Pethick, PGS.TS. Edmund.G.Haddad trao đổi với học viên về các phương pháp can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ dành cho phụ huynh tại gia đình

Các học viên khóa tập huấn dành cho phụ huynh nhận chứng chỉ

TS. Layne M.Pethick, PGS.TS. Edmund.G.Haddad. trình bày phương pháp tiếp cận và can thiệp cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

Các học viên tham gia khóa học dành cho cán bộ giáo viên chụp ảnh lưu niệm và nhận chứng chỉ

Diem Tran