Thứ Ba, 31-05-2022 | 00:00

Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

QUY ĐINH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 273/CĐSPTW-KHQT ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Tải Quy định tại đây

QD KHCN