Thứ Ba, 26-10-2021 | 10:58

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỆ CHÍNH QUY - HỌC KỲ 1 (NH: 2021-2022)

ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỆ CHÍNH QUY - HỌC KỲ 1 (NH: 2021-2022)

1. Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu HK1 (2021-2022) để đăng ký học lại các học phần.
2. Mức học phí học lại:
+ Học phần không chia nhóm: 100.000đ/tín chỉ
+ Học phần chia nhóm (30-40 sv): 150.000đ/tín chỉ (Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất)
+ Học phần chia nhóm (10-29 sv): 200.000đ/tín chỉ (Ký xướng âm, Thực hành thực tập)
+ Học phần chia nhóm (<10 sv): 300.000đ/tín chỉ (Hát, Nhạc cụ)
3. Chú ý:
+ Học phần học lại không được trùng lịch với các học phần đang học.
+ Sinh viên học lại nhiều môn thì sẽ đăng ký mẫu này nhiều lần.
+ Học phí học lại, sinh viên nộp qua tài khoản của trường:
   * Số TK: 0002100007821001
   * Ngân Hàng Phương Đông (OCB), CN Chợ Lớn.
   * Nội dung chuyển tiền: HOCLAI_HOTENSINHVIEN_LOP_SĐT.
+ Sau khi nộp tiền xong, gửi mẫu xác nhận nộp tiền cho số Zalo (cô Thuận): 0966036898.
+ Sau khi được xác nhận của phòng Đào tạo về lịch học và đã đóng học phí, sinh viên mới được thêm vào lớp học.

4. Link đăng ký học lại: https://forms.gle/CF2cyfoe8veaLjJCA