Thứ Tư, 06-09-2023 | 11:48

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BAO GỒM KHOÁ 33 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON & CÁC KHOÁ/LỚP CỦA CÁC NGÀNH NĂM TRƯỚC - NĂM 2023 (ĐỢT 2) - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY.

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP BAO GỒM KHOÁ 33 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON & CÁC KHOÁ/LỚP CỦA CÁC NGÀNH NĂM TRƯỚC - NĂM 2023 (ĐỢT 2) - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY. 

(Bấm vào đây để xem)

KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP CHỈ TÍNH TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHÓA, CHƯA XÉT ĐIỀU KIỆN ĐIỂM RÈN LUYỆN. 

Sinh viên xem thật kỹ nội dung, nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì liên hệ với thầy Hưng (số điện thoại 0933789032) hoặc Thầy Vũ (số điện thoại 0919653092).

Thời gian phản hồi thắc mắc và điều chỉnh thông tin đến 16 giờ 30 ngày 08/09/2023:

  • Sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ.
  • Chiều: 14 giờ - 16 giờ 30.

Trân trọng và cảm ơn ./.