Thứ Tư, 11-09-2019 | 09:55

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC LẠI HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC LẠI HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

 

Vui lòng xem file đính kèm sau đây.

 

Lưu ý: Sinh viên đã được duyệt học lại mà chưa đóng lệ phí thì gặp Cô Thuận (phòng ĐT) để hướng dẫn đóng lệ phí.