Thứ Hai, 26-12-2022 | 09:36

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 ĐỢT 2 - HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 ĐỢT 2 - HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Xem quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp (bấm vào đây để xem)

Ghi chú: Sinh viên đến Phòng Đào Tạo cơ sở 1 để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

Thời gian nhận giấy từ ngày 26/12/2022

  • Sáng 8 giờ - 11 giờ. 
  • Chiều: 13 giờ 30 - 15 giờ. 

Lưu ý: Thông tin phản hồi nếu có thắc mắc:

- Người nhận phản hồi: Thầy Đỗ Xuân Hưng 

- Điện thoại: 0933789032. 

- Khung giờ liên lạc:

  • Sáng 8 giờ - 11 giờ 30 
  • Chiều: 13 giờ 30 - 15 giờ 30