Chủ Nhật, 18-07-2021 | 18:10

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN - ĐỢT 1 THÁNG 7 NĂM 2021 (Cập nhật đến 18/7/2021)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN - ĐỢT 1 THÁNG 7 NĂM 2021 (Cập nhật đến 18/7/2021)

 

Thí sinh vui lòng xem file đính kèm.

 

Lưu ý: Các thí sinh chưa có tên trong danh sách này vui lòng theo dõi danh sách được cập nhật tiếp theo vào ngày 12/8/2021. 

Thí sinh luôn luôn theo dõi thông tin về kỳ thi năng khiếu, hướng dẫn thực hiện các bài thi năng khiếu, hướng dẫn nộp bài thi năng khiếu cho nhà trường tại website: http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

Tư vấn qua Facebook: https://www.facebook.com/CM3.cdsptw.tphcm