Thứ Tư, 24-03-2021 | 15:06

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1A, ĐỢT 1, CAO ĐẲNG KHÓA 33, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Ngày 24/03/2021)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP 1A, Đợt 1 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 31/03/2021, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).