Thứ Sáu, 26-03-2021 | 08:40

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1A, ĐỢT 2, CAO ĐẲNG KHÓA 33, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Ngày 26/03/2021)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP 1A, Đợt 2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 01/04/2021, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).