Thứ Hai, 09-10-2023 | 11:10

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1B, CAO ĐẲNG KHÓA 35, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật ngày 16/10/2023)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP1B sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 14/10/2023, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).