Thứ Tư, 13-03-2024 | 09:40

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 2, CAO ĐẲNG KHÓA 35, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Ngày 13.3.2024)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 16/3/2024, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).