Thứ Sáu, 29-11-2019 | 08:35

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 2,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K.18, SƯ PHẠM MỸ THUẬT K.18, SƯ PHẠM TIẾNG ANH K.7, GIÁO DỤC CÔNG DÂN K.7 (Cập nhật ngày 04/12/2019)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK 2 liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919.653.092)