Thứ Sáu, 15-05-2020 | 14:40

DANH SÁCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K.19, SƯ PHẠM MỸ THUẬT K.19, SƯ PHẠM TIẾNG ANH K.8, GIÁO DỤC CÔNG DÂN K.8 (Cập nhật ngày 15/05/2020)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTSP NĂM 2 liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919.653.092)