Nhiệt liệt chào mừng 46 năm ngày thành lập Trường (25/9/1976-25/9/2022)


Thứ Sáu, 08-07-2022 | 16:35

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM 1 VÀ 2 - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM 1 VÀ 2 - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022 

 

       +Lịch thi dành cho sinh viên năm I (Xem tại đây)

       +Lịch thi dành cho sinh viên năm II (Xem tại đây)

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC PHÒNG THI (LƯU Ý XEM KỸ)

    1. DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC PHÒNG THI CHO K33MN 

        + K33MN- M01 đến K33MN- M08 (Xem tại đây).

        + K33MN- M09 đến K33MN- M16 (Xem tại đây).

    2. DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC PHÒNG THI CHO K34MN

        + K34MN- M01 đến K34MN- M08 (Xem tại đây).

        + K34MN- M09 đến K34MN- M16 (Xem tại đây).

Lưu ý: Phản hồi nếu có thắc mắc:

- Người nhận phản hồi: Thầy Đỗ Xuân Hưng 

- Khung giờ liên lạc:

  • Sáng 8 giờ - 11 giờ 30 
  • Chiều: 13 giờ 30 - 15 giờ 30