Thứ Tư, 27-03-2024 | 14:56

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 1 - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024 DÀNH CHO CÁC LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K34, K35 & K36 VÀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN K1 - HỆ CHÍNH QUY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 1 - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024 DÀNH CHO CÁC LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K34, K35 & K36 VÀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN K1 - HỆ CHÍNH QUY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

Sinh viên xem thật kỹ nội dung và có gì thắc mắc thì liên hệ với thầy Cao (số điện thoại 0903377293), Thầy Vũ (số điện thoại 0919653092) hoặc thầy Hưng (số điện thoại 0933789032). 

Thời gian phản hồi thắc mắc và điều chỉnh thông tin:

  • Sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ.
  • Chiều: 14 giờ - 15 giờ 30.

Trân trọng và cảm ơn ./