Thứ Ba, 18-06-2024 | 10:40

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 2 - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024 DÀNH CHO KHÓA/LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K34 - HỆ CHÍNH QUY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 2 - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024 DÀNH CHO KHÓA/LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K34 - HỆ CHÍNH QUY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

Sinh viên xem thật kỹ nội dung và có gì thắc mắc thì liên hệ với thầy Cao (số điện thoại 0903377293). 

Thời gian phản hồi thắc mắc và điều chỉnh thông tin:

  • Sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ.
  • Chiều: 14 giờ - 15 giờ 30.

Trân trọng và cảm ơn ./