Thứ Sáu, 28-04-2023 | 10:59

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 DÀNH CHO SINH VIÊN LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K33 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM 3

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 DÀNH CHO SINH VIÊN LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K33 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM 3 

(CẬP NHẬT LÚC 10 GIỜ 30 NGÀY 29/04/2023) (BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM) 

Sinh viên xem thật kỹ nội dung và có gì thắc mắc thì liên hệ với thầy Hưng (số điện thoại 0933789032) hoặc Thầy Vũ (số điện thoại 0919653092).

Thông tin cần lưu ý nếu cần chỉnh sửa: Lớp và Mã số sinh viên

Thời gian phản hồi thắc mắc và điều chỉnh thông tin đến hết ngày 03/05/2023:

  • Sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ.
  • Chiều: 14 giờ - 15 giờ 30.

Trân trọng và cảm ơn ./.