Thứ Năm, 12-09-2019 | 13:56

LỊCH THI LẠI LẦN 2 (CHÍNH QUY) - ĐỢT 3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

XEM LỊCH THI

Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên/ học sinh vui lòng liên hệ phòng Đào tạo hoặc điện thoại tới số 0778875877 trước ngày 16/9/2019 trong giờ hành chính gặp thầy Hiệu để được hướng dẫn.