Thứ Sáu, 29-05-2020 | 09:26

LỊCH THI LẦN 2 VÀ KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019-2020 (Ngày 29/05/2020)

XEM LỊCH THI

Mọi thắc mắc về lịch thi lại Sinh viên, học sinh liên hệ  Thầy Vũ SĐT: 0919.653.092 trong giờ hành chính trước ngày 05/06/2020 để được hướng dẫn.