Thứ Hai, 18-03-2024 | 08:39

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2024 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Hội đồng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2024 thông báo Quyết định và danh sách được công nhận tốt nghiệp đợt 1 - năm 2024 - Hệ Vừa làm vừa học.

Sinh viên xem Quyết định và danh sách tại đây.

Sinh viên bắt đầu nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 18/03/2024 tại Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT (Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 13h30 đến 16h00)