Thứ Hai, 10-06-2024 | 16:54

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2024 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Hội đồng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2024 thông báo Quyết định và danh sách được công nhận tốt nghiệp đợt 2 - năm 2024 - Hệ Vừa làm vừa học.

Sinh viên xem Quyết định và danh sách tại đây.

Sinh viên bắt đầu nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 11/06/2024 tại Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT (Từ thứ 2 đến thứ 6, Sáng: từ 8h00 đến 11h00, Chiều: từ 13h30 đến 16h00)