Thứ Tư, 28-07-2021 | 07:22

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP BÀI THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 - THÁNG 7/2021

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP BÀI THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 - THÁNG 7/2021

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng;

Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn nhận bài thi năng khiếu tuyển sinh trình độ cao đẳng – Đợt 1 – tháng 7 năm 2021 như sau:

 

  1. Thời gian tiếp tục nhận bài thi năng khiếu đến: 17g30 ngày 31/7/2021.
  2. Địa chỉ nhận bài thi năng khiếu: http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn
  3. Điện thoại (Zalo) hỗ trợ kỹ thuật: 0908787600

 

Vui lòng xem thông báo tại đây.