Thứ Hai, 22-04-2024 | 14:46

DANH SÁCH, ĐỊA ĐIỂM, THI TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 - ĐỢT 1 (Cập nhật ngày 16/05/2024)

XEM THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Sinh viên có thắc mắc các nội dung trên liên hệ Thầy Vũ: 0919653092 hoặc Thầy Hưng: 0933789032