Thứ Tư, 26-06-2024 | 21:06

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 36 VÀ KHÓA 22A,B- TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM HỌC 2023 - 2024

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 36 VÀ KHÓA 22A,B - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM HỌC 2023 - 2024.

XEM THỜI KHÓA BIỂU

XEM DANH SÁCH CÁC ĐẠI ĐỘI

 

Sinh viên lưu ý xem đúng danh sách Đại Đội, và thời khóa biểu để học, KHÔNG được đổi Đại Đội. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - ĐT: 0919.653.092