Thứ Sáu, 26-01-2024 | 15:24

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - NĂM HỌC 2023 - 2024 DÀNH CHO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 22 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - NĂM HỌC 2023 - 2024 DÀNH CHO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 22 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Sinh viên xem thật kỹ nội dung và có gì thắc mắc thì liên hệ với  Thầy Vũ (số điện thoại 0919653092) hoặc thầy Hưng (số điện thoại 0933789032). 

Thời gian phản hồi thắc mắc và điều chỉnh thông tin:

  • Sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ.
  • Chiều: 14 giờ - 15 giờ 30.

Trân trọng và cảm ơn ./