Thứ Tư, 04-01-2023 | 08:54

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 DÀNH CHO LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K34 - HỆ CHÍNH QUY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 DÀNH CHO LỚP GIÁO DỤC MẦM NON K34 - HỆ CHÍNH QUY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG.

 

Sinh viên xem thật kỹ nội dung và có gì thắc mắc thì liên hệ với thầy Hưng (số điện thoại 0933789032) hoặc Thầy Vũ (số điện thoại 0919653092).

Thời gian phản hồi thắc mắc và điều chỉnh thông tin:

  • Sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ.
  • Chiều: 14 giờ - 15 giờ 30.

Trân trọng và cảm ơn ./.