Thứ Năm, 15-09-2022 | 08:56

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật hình thức vừa làm vừa học năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh nâng chuẩn trình độ đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đồng ý và thống nhất chủ trương phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh nâng chuẩn trình độ đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

2. Ngành đào tạo - Chỉ tiêu

2.1. Sư phạm Âm nhạc: 50 chỉ tiêu.

2.2. Sư phạm Mỹ thuật: 50 chỉ tiêu.

3. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật hoặc các ngành gần.

....

- Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh download tại đây.

- Mẫu hướng dẫn điền phiếu đăng ký dự thi, thí sinh download tại đây.

Thí sinh xem chi tiết thông báo tại đây.