Chủ Nhật, 16-05-2021 | 08:41

Thông báo Đấu thầu cho thuê khai thác mặt bằng tổ chức giữ xe phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên tại trường - CS2

Thông báo Đấu thầu cho thuê khai thác mặt bằng tổ chức giữ xe phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên tại trường - CS2

xem file thông báo tại đây