Thứ Hai, 25-03-2013 | 13:42

Về việc truy cập website mới của trường

Xin thông báo cho GV & CBNV của trường về việc truy cập website mới.

 Đối với GV & CBNV không có tài khoản truy cập vào trang web mới, vui lòng liên hệ với trưởng khoa/ban hoặc bộ phận thông tin website của phòng/ban đơn vị mình để được giải đáp thắc măc.

Trân trọng thông báo

Admin.