Thứ Ba, 15-01-2013 | 14:25

THÔNG BÁO SỐ 600/TB-BGDĐT ngày 11/7/2012

Về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT

Thực hiện Quyết định số 1967/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 7 năm 2012 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự phiên họp có 26 thành viên (01 thành viên vắng mặt có lý do, vẫn tham gia bỏ phiếu) và Ban thư ký của Hội đồng. Sau khi nghe đồng chí Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các hội đồng cấp tỉnh và hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về, báo cáo tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến của 497 hồ sơ NGƯT, 26 hồ sơ NGND. Hội đồng đã nghiên cứu hồ sơ, thảo luận và Phó Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: 

- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Những trường hợp không đúng quy trình, không đúng thủ tục, không đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được đưa ra ngoài danh sách xét duyệt.

- Danh sách hồ sơ NGND và hồ sơ NGƯT sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai, được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, đưa lên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi về các Hội đồng cấp tỉnh và các Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.....

(chi tiết vui lòng xem file đính kèm)